نمایشگاه بهکامپ

خرداد سال ۹۸ بهکامپ برای اولین بار در دانشگاه شهید بهشتی با هدف ایجاد ارتباط میان دانشکده و صنایع مربوط به حوزه  IT در قالب جشنواره سالیانه برگذار شد.

خرداد سال ۹۸ بهکامپ برای اولین بار در دانشگاه شهید بهشتی با هدف ایجاد ارتباط میان دانشکده و صنایع مربوط به حوزه IT در قالب جشنواره سالیانه برگذار شد.

حامیان آینده نگر و خوش فکر این جشنواره، میزبان فن‌آوران و متولیان صنعت رایانه و فن‌آوری اطلاعات بودند تا به بهانه آن، بانی خدمت رسانی و آبادانی کشور شوند.

لایف سرویس هم در کنار دیگر فعالان عرصه تکنولوژی کشور، ضمن حضور در این نمایشگاه به معرفی و ارائه خدمات بازیابی اطلاعات و ریکاوری تخصصی هارد پرداخت.