نرم افزارهای بازیابی اطلاعات

نرم افزارهای بازیابی اطلاعات

برای بازیابی اطلاعات از دست رفته از چه نرم افزارهایی بهتر است استفاده کنیم ؟

با توجه به اینکه بازیابی اطلاعات و ریکاوری یکی از حساس ترین فعالیت هایی است که بر روی دستگاه های ذخیره اطلاعات انجام می گیرد و حتما نیازمند تخصص و تجربه کافی در شناسایی فایل های از دست رفته و نحوه بازیابی آنها است، استفاده از نرم افزارهایی که عموما معرفی میشوند ، پیشنهاد نمیشود.

در صورتیکه اطلاعات و فایل هایی که از دست رفته اند از درجه اهمیت بالایی برخوردار هستند، همچنان مطرح کردن مشکل پیش آمده با مشاوران لایف سرویس پیشنها د میشود.

خدمات بازایابی نیازمند اطلاعات هم سخت افزار مخصوص و هم نرم افزار بسیار تخصصی بوده و لایف سرویس در این زمینه از بالاترین تکنولوژی بهره مند می باشد.