شرکت رایانه گستر صبا گلستان

نمایندگی خدمات شرکت لایف سرویس

مدیریت: وحید صباحیماشینهای اداری، نت بوک و تبلت و قطعات


شرکت رایانه گستر صبا گلستان
 

ارسال پیام

 

اطلاعات تماس

نام نمایندگی
شرکت رایانه گستر صبا گلستان
نام مسئول
وحید صباحی
آدرس
Castle.Proxies.CityProxy
خ قدس-نبش قدس نهم- ساختمان یاس-طبقه همکف ۸:۳۰ الی ۱۳ و ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰
تلفن
۰۱۷-۳۲۳۳۸۷۳۸-۹ /
ایمیل