تعمیر هارد

تعمیر هارد

گاهی منشاء نابودی اطلاعات یک هارد، ضربه شدیدی است که به آن وارد شده. زمانی که نام تعمیر هارد ضربه خورده به گوشمان می‌رسد شاید به این فکر می‌کنیم که ممکن است در اثر یک ضربه تمام اطلاعات را برای همیشه از دست بدهیم! البته این که از اطلاعات مهم و ارزشمند با دقت نگهداری کنیم یا از آنها تسخه پشتیبانی تهیه کنیم یک امر طبیعی است اما باید بدانید همه ضربه‌ها باعث نابودی اطلاعات نمی‌شوند.

گاهی منشاء نابودی اطلاعات یک هارد، ضربه شدیدی است که به آن وارد شده. زمانی که نام تعمیر هارد ضربه خورده به گوشمان می‌رسد شاید به این فکر می‌کنیم که ممکن است در اثر یک ضربه تمام اطلاعات را برای همیشه از دست بدهیم! البته این که از اطلاعات مهم و ارزشمند با دقت نگهداری کنیم یا از آنها تسخه پشتیبانی تهیه کنیم یک امر طبیعی است اما باید بدانید همه ضربه‌ها باعث نابودی اطلاعات نمی‌شوند.
عموماً زمانی که ضربه شدیدی به هاردها وارد می‌شود، احتمال از بین رفتن دیتا وجو دارد. این نوع بازیابی اطلاعات برای کارشناسان شرکت لایف سرویس بی‌نهایت حساس ولی آسان است، چرا که تنها با تعمیر قطعه‌ای در داخل هارد به یکباره تمام اطلاعات باز خواهد گشت. اما همانطور که پیش از این در مبحث جراحی هارد اشاره کردیم، در صورتی که تشخیص متخصصان بر این باشد که هارد باز شود و تعمیرات یا جراحی صورت بگیرد، باید از CleenRoom استفاده شود و استانداردهای بسیاری را رعایت کرد که در غیر این صورت آسیب هارد جدی‌تر می‌شود و مسیر بازیابی اطلاعات یا غیر ممکن و یا دشوار می‌شود.
لایف سرویس برای جلب رضایت مخاطبین خود، تمام تجهیزات و دانش متخصصین حاضر در مجموعه را دائماً‌ به روز رسانی می‌کند. این امر باعث می‌شود با افتخار اعلام کنیم که تمامی تعمیرات و جراحی‌های هارد در این مرکز با موفقیت به سرانجام رسیده است.