برچسب کارت گرافیک‌ها

لطفاً برچسب نصب شده بر پشت کارت گرافیک‌ها را جدا کنید.

مشتریان گرامی؛

کارت گرافیک‌های High End دارای برچسبی هستند که عبارت Protective File Before است. این برچسب پیش از استفاده و جای گذاری داخل دستگاه، حتماً باید جدا شود. در غیر این صورت GPU کارت گرافیک در اثر گرمای بیش از حد دچار مشکل می‌شود.

"متأسفانه این نوع مشکلات شامل گارانتی نیست" بنابراین پس از این اتفاق، کالا از گرانتی خارج  می‌شود.

جهت جلوگیری از بروز مشکل، پیش از جای گذاری هر محصول، آن را کاملا مورد بررسی دقیق قرار دهید.