صفحه نمایش لمسی

Full HD صفحه نمایش

پردازنده پرقدرت اینتل

مشاهده جزئیات

Full HD صفحه نمایش

پردازنده پر قدرت اینتل

مشاهده جزئیات