ثبت گارانتی

مشتری گرامی جهت استفاده از خدمات گارانتی و عضویت در باشگاه مشتریان لایف سرویس خواهشمند است مشخصات دستگاه خریداری شده خود را در سایت لایف سرویس ثبت نمایید .

مشخصات فردی

نام / نام سازمان(*)
لطفا نام خود را وارد نمایید.

نام خانوادگی
لطفا نام خانوادگی خود را وارد نمایید.

نام پدر
لطفا نام پدر خود را وارد نمایید.

تاریخ تولد
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

تلفن ثابت(*)
لطفا تلفن ثابت خود را وارد نمایید.

موبایل(*)
لطفا شماره موبایل خود را به صورت صحیح وارد نمایید.

پست الکترونیکی(*)
لطفا پست الکترونیکی خود را به صورت صحیح وارد نمایید.

آدرس پستی

استان(*)
لطفا استان را انتخاب نمایید

شهر(*)
لطفا استان را انتخاب نمایید

آدرس(*)
لطفا آدرس خود را وارد نمایید.

مشخصات دستگاه

سریال دستگاه(*)
لطفا سریال دستگاه را وارد نمایید.

مدل دستگاه(*)
لطفا مدل دستگاه را وارد نمایید.

محل خرید دستگاه(*)
لطفا محل خرید دستگاه وارد نمایید.

کد امنیتی(*)
کد امنیتی
   لطفا کد امنیتی را وارد نمایید.